Järsnäs MGK, motion, gym, träning, festlokal

Datum då gymmet är stängt:
Lördag 1 juli
Söndag 9 juli
Lördag 12 augusti

Sommarsimskola i Järsnäs Lillsjö
Pågår under tiden måndag - fredag V30-32 + måndag - onsdag V33 i Järsnäs Lillsjö. Det är simskola både för nybörjare och märkestagning. Anmälan görs via Jönököpings simsällskaps webbplats. Scrolla ned en bit på sidan så hittar du de olika kurserna och klicka på "sjösimskola". Jönköpings simsällskap.

Dags att betala in medlemsavgiften för 2017
Tänk på att medlemsskapet gäller för innevarande år, alltså betalar du medlemsavgift för 2017 så gäller det för 2017. Med andra ord är medlemsskap från tidigare år inte giltigt för att delta i 2017 års olika aktiviteter. För att delta i Järsnäs MGK:s aktiviteter krävs medlemsskap. Under Om klubben hittar du info om avgifter och hur du gör för att betala.

Nya öppettider i gymmet
Är du morgonpigg kan du nu börja gymma redan klockan 05:00. Gymmet är med andra ord öppet kl.05-22, med undantag för de dagar då Järsnäs gamla skola är uthyrd. Se mer under Järsnäsgym. Du kan alltid köpa gymkort dirket på plats i Järsnäs gamla skola första måndagen i varje månad kl 18-20.

Från och med 2016 krävs medlemsskap för att delta i föreningens aktiviteter
Från och med 2016 krävs medlemsskap för delta i Järsnäs MGK:s aktiviteter oavsett vilken aktivitet det handlar om.
Detta beslutades enhälligt på senaste årsmötet. JMGK är beroende av medlemsavgiften för att kunna driva verksamheten 
och samtidigt så
                                               grundas en del av de bidrag som föreningen får från Jönköpings kommun på antalet betalande medlemmar.

Mera aktiviteter och nyheter

---------------------------------------------

Kontroll av passagetaggar till gymmet

Samtliga  registrerade passagetaggar  till gymmet kommer att kontrolleras mot inbetalda avgifter. De taggar där ingen ny avgift finns registrerad kommer att avkodas eller har redan avkodats. Taggar som inte är i bruk ska lämnas in under samma tid som finns angiven ovan.

Till gymsidan