Järsnäs MGK, motion, gym, träning, festlokal

Datum då gymmet är stängt:

Lördagg 26 november är gymmet stängt från klockan 16.

Ge bort ett gymkort i julklapp 

Ge bort ett gymkort till dig själv eller någon som du vill ge en riktigt bra julklapp. Se mer under Järsnäsgym.

 

Medlemsskap

Tänk på att medlemsskapet gäller för innevarande år, alltså betalar du medlemsavgift för 2016 så gäller det för 2016. Med andra ord är medlemsskap från tidigare år inte giltigt för att delta i 2016 års olika aktiviteter. 

 

Plusgiro försvinner bankgiro och swish kommer

Från och med 1 januari 2016 försvinner möjligheten att betala via plusgiro till Järsnäs MGK. Däremot så går det från 1 januari 2016 bra att betala via bankgiro eller SWISH. Mer info hittar du under...


Från och med 2016 krävs medlemsskap för att delta i föreningens aktiviteter
Från och med 2016 krävs medlemsskap för delta i Järsnäs MGK:s aktiviteter oavsett vilken aktivitet det handlar om. Detta beslutades enhälligt på senaste årsmötet. JMGK är beroende av medlemsavgiften för att kunna driva verksamheten och samtidigt så grundas en del av de bidrag som föreningen får från Jönköpings kommun på antalet betalande medlemmar.

Här finns info om avgifter för medlemsskap.

Mera aktiviteter och nyheter

---------------------------------------------

Barngympa till hösten

 

Vecka  37 startar barngympan. Läs mer här

Avgifter för aktiviteter

  • Gympamix/gruppträning 300 kr per aktivitet och termin. Delta i båda för 400 kr/termin. Enstaka gång 40 kr/pass.

  • Innebandy 30+ 150 kr/termin.

  • Barngympa 150 kr/termin.

OBS: Alla aktiviteter kräver medlemskap i föreningen. Se under om klubben.

Gruppträning och gympamix

Tisdagar och torsdagar kan du gympa i Järsnäs hallen. Här finns mer info.
Ledare: Helena Hjalmarsson och Emma Svensson.

Innebandy 30 år och över

Alla söndagar 18:30 -20:30.

Ledare: Kristian Gustavsson.

Kontroll av passagetaggar till gymmet

Samtliga  registrerade passagetaggar  till gymmet kommer att kontrolleras mot inbetalda avgifter. De taggar där ingen ny avgift finns registrerad kommer att avkodas eller har redan avkodats. Taggar som inte är i bruk ska lämnas in under samma tid som finns angiven ovan.

Till gymsidan