Järsnäs MGK, motion, gym, träning, festlokal

Avgifter och regler för Järsnäs Gym!

Följande regler och avgifter gäller:

Du måste vara eller bli (läs mera om under klubben) medlem i JMGK för att kunna få köpa ett träningskort. Du måste kunna visa upp giltigt medlemskap i klubben för innevarande år. Du är välkommen på gymet från det år då du fyller 15 år.

Tag del av regler för Järsnäs gym och medlemskap.

OBS VIKTIGT: När du betalar in ny avgift, sms:a ditt namn och för hur lång tid du betalt in till 0703-353883 för att få din tagg uppgraderad. Avgiften betalar du in på bankgiro 5283-7986.
Du kan också skicka din betlaning med SWISH till 1235156260.

OBS att du alltid måste skriva ditt namn när du betalar in din avgift oavsett betalningsmetod.

Avgifter för vuxna över 25 år
Helårskort  1500 kr
Halvårskort 900 kr
Måndadskort 200 kr
Passagetag   100 kr i pant

Avgifter för ungdomar 15-25 år:
Helårskort  1200 kr
Halvårskort 700 kr
Måndadskort 150 kr 
Passagetag   100 kr i pant


Gymmet är öppet kl 05:00-22.00 alla dagar i veckan/året runt, förutom då det är uthyrt på nedre plan. Info om ev. uthyrning kommer att finnas på anslagstavlan i gymmet och på hemsidan.

 • vikt.JPG
 • hantlar rad.JPG
 • boxsäck.JPG
 • Bilder p+Ñ gymmet 001.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 002.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 003.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 004.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 005.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 006.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 007.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 008.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 009.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 010.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 011.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 012.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 013.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 014.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 015.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 016.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 018.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 019.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 020.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 021.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 022.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 024.jpg
 • Bilder p+Ñ gymmet 025.jpg