Priser

Aktiviteter, gym och hyra lokal

Järsnäs gamla skola
Järsnäs gamla skola

Här hittar du priser för medlemskap, aktiviteter, gym och hyra av våra lokaler.

Medlemskap

Medlemskapet gäller för det år som du betalar för. Har du varit medlem tidigare år men inte betalat för aktuellt kalenderår kan du inte delta i föreningens aktiviteter. Alltså krävs det medlemskap för att vara med i gruppaktiviteter, gym med mera.

  • Enskilt medlemskap                150 kr/år
  • Familj medlemskap                 300 kr/år

  • Ungdom medlemskap 0-25 år 100 kr/år

Kom ihåg att ange ditt namn och din adress samt e-postadress när du betalar in avgiften.
Föreningens bankgiro är 5283-7986.
Du kan även använda dig av SWISH 1235156260.

Gympamix, cirkelfys, core


Gympamix, cirkelfys eller core.  

Ett pass i veckan                                                350 kr/termin

Två pass i veckan                                              450 kr/termin  

Tre pass i veckan                                               550 kr/termin    Kombikort gruppaktiviteter+ gym vuxen        1250 kr/halvår

Kombikort gruppaktiviteter+ gym ungdom    1050 kr/halvår

Barngympa                                                         250 kr/termin

OBS: Att det krävs medlemskap för att delta i aktiviteterna

Gym

Vuxna över 25 år         200 kr/mån

Vuxna över 25 år         900 kr/ halvår 

Vuxna över 25 år         1500 kr/år                      

Ungdomar 15-25 år      150 kr/mån

Ungdomar 15-25 år      700 kr/halvår

Ungdomar 15-25 år      1200 kr/år


OBS: Att det krävs medlemskap för att träna i gymmet.

När du vill förnya eller köpa gymkort kan du svischa avgiften till 1235156260. Kom ihåg att ange ditt namn och för vilken period du betalar för. Därefter skickar du ett SMS med samma info till 070-335 38 83 så får du din tag programmerad eller uppdaterad.

Hyra lokal

Järsnäs gamla skola

Helgkväll eller heldag för medlem               2000 kr

Helgkväll eller heldag för ej medlem           3000 kr

Tillgång till lokalen kvällen före medlem     300 kr

Tillgång till lokalen kvällen före ej medlem 400 kr

Vardag medlem                                              300 kr

Vardag ej medlem                                          400 kr

OH-kanon                                                        350 kr

Järsnäshallen

1-4 deltagare medlem                                      100 kr/tim

1-4 deltagare ej medlem                                  150 kr/tim

Fler än fyra deltagare medlem                       300 kr/tim

Flera än fyra deltagare ej medlem                 400 kr/tim

Upptäck Järsnäs MGK