Kontakt/styrelse

"Vi behöver dig, du behöver oss"

Styrelse


Helene Einarsson, ordförande tel. 070-335 38 83

Ellen Nilsson, sekreterare, 073-021 35 74

Helene Gärskog
, ledamot, bokning av lokaler,

0730-84 22 69

Pernilla Dahl, ledamot, vice sekreterare 073-404 06 45

Simon Einarsson, kassör, (ingår ej i styrelsen) 

070-78 60 477

Ulrika Hellström, ledamot, 070-606 50 95

Hans Ekelund, ledamot och gymansvarig, 070-698 11 05

Markus Jarl, ledamot och service el/vvs, 072-330 90 21

Behöver du kontakta oss med frågor och bokningar med mera? Du kan mejla till info@jarsnasmgk.se  OBS att vi inte har bevakning på e-posten dagligen.

Eller ringa eller skicka SMS till någon i styrelsen.

Pär Jansson, ledamot 0730-321863

Felicia Hellström, ungdomsledamot, 076-338 01 63


Alma Larsson, ungdomsledamot

Henrik Sandqvist, suppleant, gymansvarig 0703-304642

Sandra Johannesson, suppleant, 070-278 05 94

Therese Wallentin, suppleant 0766-308790

Revisorer
Angelica Elm
Caroline Tornåker 

Revisorssuppleant
Annika Klint Nilsson 

Valberedning
Kerstin Larsson
Helena Hjalmarsson
Malin Sandgren