Kontakt/styrelse

"Vi behöver dig, du behöver oss"

Styrelse

Helene Einarsson, ordförande tel. 070-335 38 83.
Ansvarar för bidragsansökningar och inköp. 

Ellen Nilsson, sekreterare och ledamot, 073-021 35 74. Ansvarar för evenemang, sociala medier och gruppaktiviteter.

Oskar Nilsson, kassör och ledamot, 076-393 00 94. 

Helene Gärskog, ledamot, 0730-84 22 69.
Ansvarar för  bokning av lokaler.

Ulrika Hellström, ledamot, 070-606 50 95. Ansvarig för evenemang.

Hans Ekelund, ledamot, 070-698 11 05.

Markus Jarl, ledamot, 072-330 90 21.
Ansvarar för service,  el/vvs och gympahall.

Pär Jansson, ledamot 0730-321863.
Ansvarar för medlems- och bidragsansökningar.

Behöver du kontakta oss med frågor och bokningar med mera? Du kan mejla till info@jarsnasmgk.se  OBS att vi inte har bevakning på e-posten dagligen.

Du kan också ringa eller skicka SMS till någon i styrelsen.


Felicia Hellström, ungdomsledamot, 076-338 01 63

Henrik Sandqvist, suppleant, 0703-304642.
Ansvarar för gym och gympahall.

Hanna Gundstedt, suppleant, 073-508 34 18


Kristian Gustavsson, suppleant, 070-818 41 19.

Revisorer
Angelica Elm
Caroline Tornåker 

Revisorssuppleant
Annika Klint Nilsson 

Valberedning
Kerstin Larsson
Dag Gärskog
Malin Sandgren