Stöd från EU:s jordbruksfond

"Vi behöver dig, du behöver oss"

Järsnäs motions- och gymnastikklubb har genom Länsstyrelsen och Jordbruksverket ansökt om EU- pengar för att göra vår fastighet mer energieffektiv samt öka uthyrningen i lokalerna. Vi har bytt fönster i Gamla skolans bottenvåning. Vi har installerat dusch och WC på Järsnäs Gym. Gamla skolan har också fått fiber. Pengarna har vi fått från EU:s landsbygdsprogram. Tack vare insatserna har vi nu bättre lokaler som vi lättare kan hyra ut och använda.