Medlem

"Vi behöver dig, du behöver oss"

Ja, vi behöver verkligen varandra för att få föreningen och bygden att utvecklas och leva. Det är ett av många skäl för att bli medlem hos Järsnäs motions- och gymnastikklubb. För att delta i föreningens aktiviteter måste du ha giltigt medlemskap för aktuellt år.

Medlemskap

Medlemskapet gäller för det år som du betalar för. Har du varit medlem tidigare år men inte betalat för aktuellt kalenderår kan du inte delta i föreningens aktiviteter. 

  • Enskilt medlemskap                150 kr/år
  • Familj medlemskap                 300 kr/år

  • Ungdom medlemskap 0-25 år 100 kr/år

Kom ihåg att ange ditt namn och din adress samt e-postadress när du betalar in avgiften.
Föreningens bankgiro är 5283-7986.
Du kan även använda dig av SWISH 1235156260.