Medlem

"Vi behöver dig, du behöver oss"

Ja, vi behöver verkligen varandra för att få föreningen och bygden att utvecklas och leva. Det är ett av många skäl för att bli medlem hos Järsnäs motions- och gymnastikklubb. För att delta i föreningens aktiviteter måste du ha giltigt medlemskap för aktuellt år.

Medlemskap

Medlemskapet gäller för det år som du betalar för. Har du varit medlem tidigare år men inte betalat för aktuellt kalenderår kan du inte delta i föreningens aktiviteter. Från och med våren 2023 har vi börjat registrera medlemskap digitalt. Det gör vi för att underlätta föreningens administration och bidragsansökningar. 

Här registrerar du ditt medlemskap och bokar pass

Medlemsavgifter

  • Enskilt medlemskap                200 kr/år
  • Familj medlemskap                 400  kr/år

  • Ungdom medlemskap 0-25 år 150 kr/år