Avgifter

Aktiviteter, gym och hyra lokal

Här hittar du priser för medlemskap, aktiviteter, gym och hyra av våra lokaler. Du kan betala med swish eller överföring via bank.

Medlemskap

Medlemskapet gäller för det år som du betalar för. Har du varit medlem tidigare år men inte betalat för aktuellt kalenderår kan du inte delta i föreningens aktiviteter. Alltså krävs det medlemskap för att vara med i gruppaktiviteter, gym med mera.

  • Enskilt medlemskap                150 kr/år
  • Familj medlemskap                 300 kr/år

  • Ungdom medlemskap 0-25 år 100 kr/år

Så här betalar du

Kom ihåg att ange ditt namn och din adress samt e-postadress när du betalar in avgifter samt vad avgifterna gäller för aktivitet samt medlemskap.
Föreningens bankgiro är 5283-7986.
Du kan även använda dig av SWISH 1235156260.

Avgifter för våra aktiviteter


PASS

Stryka/flex                                               350 kr/10 gånger

Dans                                                         400 kr/12 gånger 
Step                                                          400 kr/12gånger

Hopplöst pass                                         350 kr/10 gånger  

Cirkelfys                                                  150 kr/4 gånger  

Barngympa                                             300 kr/8 gånger
Bollkul                                                      300 kr/8 gånger


KOMBIKORT

Kombikort gruppaktiviteter+ gym vuxen        1250 kr/halvår

Kombikort gruppaktiviteter+ gym ungdom    1050 kr/halvårOBS: Att det krävs medlemskap för att delta i aktiviteterna

GYM

Vuxna över 25 år         200 kr/mån

Vuxna över 25 år         900 kr/ halvår 

Vuxna över 25 år         1500 kr/år                      

Ungdomar 15-25 år      150 kr/mån

Ungdomar 15-25 år      700 kr/halvår

Ungdomar 15-25 år      1200 kr/år 

Avgifterna är desamma för barn från 13 år (som för ungdom) som tränar i föräldrars sällskap.


OBS: Att det krävs medlemskap för att träna i gymmet.

När du vill förnya eller köpa gymkort kan du svischa avgiften till 1235156260. Kom ihåg att ange ditt namn och för vilken period du betalar för. Därefter skickar du ett SMS med samma info till 070-335 38 83 så får du din tag programmerad eller uppdaterad.

Hyra lokal

Järsnäs gamla skola

Helgkväll eller heldag för medlem               2000 kr

Helgkväll eller heldag för ej medlem           3000 kr

Tillgång till lokalen kvällen före medlem     300 kr

Tillgång till lokalen kvällen före ej medlem 400 kr

Vardag medlem                                              300 kr

Vardag ej medlem                                          400 kr

OH-kanon                                                        350 kr


Det här gäller för att kunna boka till medlemspris
 För att få hyra Järsnäs gamla skola till medlemspris måste du har varit medlem i Järsnäs MGK i minst två år innan det datum som du vill boka lokalen för din tillställning.
Exempel: Vill du boka gamla skolan 30 april 2023 så måste du ha betalt in medlemsavgift senast 30 april 2021 och senast motsvarande datum för 2022. Du ska kunna visa upp datum för när inbetalningen gjordes. Det går inte att betala in medlemsavgiften retroaktivt.   

Järsnäshallen

1-4 deltagare medlem                                      100 kr/tim

1-4 deltagare ej medlem                                  150 kr/tim

Fler än fyra deltagare medlem                       300 kr/tim

Flera än fyra deltagare ej medlem                 400 kr/tim