Årsberättelse 2021

Motionsaktiviteter

Gympa: Inga aktiviteter under vårterminen på grund av pandemin. Under sommaren höll Malin Sandgren i utegympa varje tisdag.
Tre gympapass i veckan under höstterminen:

  • tisdagar: gympamix med Malin Sandgren,
  • onsdagar: cirkelfys med Malin Sandgren och Ellen Nilsson 
  • torsdagar ett nytt danspass med Ellen Nilsson och Ulla Andersson Jarl .

Barngympa: Det har under hösten varit barngympa på lördagar med två grupper under ledning av Anna Jangeby.

Gym: 378 gymkort är sålda sedan starten (års-halvårs- eller månadskort). Under 2021 såldes 31 helt nya gymkort och många förnyade sina kort.

Barn och ungdomar får träna i målsmans sällskap från det år de fyller 13 år. Egen träning är tillåten från det år man fyller 15 år. Gymmet har varit öppet hela året med särskilda restriktioner och egen tid för riskgrupp 70+ mellan kl. 10-12 måndag, onsdag och fredag under hela året. Det var tioårsjubileum för gymmet under 2021.

Stickcafé: Den stickande gruppen träffades på torsdagskvällarna under hösten med
Carina Sundahl som ansvarig.


Övrigt under året

Under vårterminen var alla aktiviteter inställda på grund av pandemin. Under sommaren arrangerades kioskverksamhet som blev uppskattad av många besökare på badplatsen. Jönköpings simsällskaps simskola genomfördes som vanligt i Järsnäs. Under hösten hade vi en afterwork och på höstlovet var det filmvisning med två filmer för olika åldrar. Järsnäs julmarknad kunde återigen arrangeras och i år hölls den utomhus och det fungerade mycket bra. Det var cirka 30 knallar och över 1000 besökare. Förutom julmarknaden hade vi även tomtestig, ponnyridning samt kaffeservering med hembakat inne i Gamla skolan. Järsnäs kyrka var  även öppen för besökare.

Under hösten genomfördes byte av värmesystem och sjövärme installerades. Per Persson ledde arbetet och många ideella insatser gjordes. Bidrag ansöktes och vi fick bidrag från Jönköpings kommun samt Leader Västra Småland till stor del av anläggningen.

Feriepraktikanter: Under sommaren hade vi fyra feriepraktikanter: Wiktor Brewitz, Lova Berglund, Emil Johansson och Love Grankvist. De städade lokaler, klippte och trimmade gräs, målade, skötte badplatsen samt sålde glass, godis mm i kiosken.

På vår hemsida www.jarsnasmgk.se så hade vi under året 21 914 besökare.

Ansvarig för hemsidan är Ulla Andersson Jarl och för sociala medier - Facebook och Instagram är det Malin Sandgren respektive Ellen Nilsson. 
Besök vår hemsida: www.jarsnasmgk.se, facebook: Järsnäs Gym Mgk och Instagram: jarsnas_gym_mgk. Där finns all information om våra aktiviteter och annat som händer i föreningen.

Antal medlemmar under året och information om medlemsavgift:

Klubben har under året haft 64 familjer, 57 enskilda medlemmar och 35 ungdomsmedlemmar. Sammanlagt antal medlemmar cirka 302.