Våren 2024

Städdag
När: Torsdag 2 maj kl.17:00
Vad: Vi städar både ute och inne. Ta med räfsor, spadar och hackor med mera.
Vem: Du som medlem hoppas vi tar ditt ansvar och kommer och hjälper till. Ju flera vi blir desto snabbare blir vi klara.

Nytt gym
Vid årsmötet beslutades att en förstudie för nytt gym ska startas. En arbetsgrupp är nu igång och har börjat undersöka möjligheterna för att bygga ett tillgänglighetsanpassat gym. Även en referensgrupp håller på att bildas och i den ska det ingå ungdomar 13-25 år, personer 65+ samt personer med funktionsvariationer. Vi har ett antal personer som visat intresse för att delta i referensgruppen och vi ser gärna att flera tjejer anmäler sig. Anmälan kan du göra till info@jarsnasmgk.se