Årsmöte 21 februari 2024

Välkommen på årsmöte

Onsdag 21 februari kl 18:00 har föreningen årsmöte i Järsnäs gamla skola. Nuvarande och blivande medlemmar hälsas välkomna.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Fika

Eventuella motioner ska skickas in via info@jarsnasmkg,se senast 24 januari så att styrelsen har en möjlighet att bedöma motionen. Senast tisdag 13 februari kommer dagordning, årsberättelse och eventuella  motioner att finnas tillgängliga här på webbplatsen.

Dokument inför årsmötet som du kan ladda ner och läsa

  • Årsberättelse 2023
  • Dagordning för årsmöte
  • Motion förstudie utveckling/nybyggnation av Järsnäs Gym